DE NIEUWE PRIVACY REGELS AVG

Privacy beleid Violet Ocean
Iedere dag zetten we ons in om mensen en dieren te helpen in de grootste zin van het woord
met de gevolgen van straling. Dit doen we met onze diensten en onze producten. Daardoor
komen we in het bezit van gegevens van onze klanten. Violet Ocean heeft deze privacy
verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder staat
hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.


Om misverstanden te voorkomen leggen we uit welke gegevens door ons worden vastgelegd
en met welke reden.


Alle gegevens die door Violet Ocean worden verkregen en verzameld, zullen strikt
vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch
op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Violet Ocean
geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van
gegevens door Violet Ocean is om uw bestelling op een juiste manier te verwerken, uw
betaling te kunnen aanvaarden en om contact met u op te kunnen nemen.

 HET GAAT Om de volgende gegevens:

Contactgegevens: gegevens die ons de mogelijkheid geven om contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betalingsgegevens: IBAN nummers en/of credit card gegevens


Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar doen alle verwerkingen zelf. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kun u contact met ons opnemen via info@violetocean.nl of via 0527 - 202511.

De rechten zijn:

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben.


Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.


Recht om vergeten te worden: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben (laten) verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.


Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.


Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. In principe dragen wij nooit gegevens over aan andere dienstverleners of bedrijven. Mocht u hier wel gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.


Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.


Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? U kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden u echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen u te helpen.


Beveiligen en bewaren


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens welke zijn opgeslagen op een computer welke geen toegang heeft tot het internet.Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 10 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 10 jaar nadat u iets bij ons besteld hebt of contact met ons hebt gehad. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met het beleid van Violet Ocean.


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Blankenham, Mei 2018

Geen producten
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.