de power of the hartLaat je hart je gids zijn.      

Geschreven door Baptist De Pape

Een prachtig hartenboek, kado voor jezelf of voor een lief iemand

Het boek kost 19.95 euro 

Een papegaai vliegt over de Ijssel.

Dit is een boek geschreven door een voormalig vluchteling.

Hij beschrijft hoe echt gastvrij Nederland is.

De schrijver is: Kader Abdolah


Wij willen een prachtige tekst met jullie delen.
Het is uit een boek van: Marcel Messing, Buigzaam als riet.

Toen daalde grote vrede neer.


Toen daalde de grote vrede
vanuit de onmetelijke hemelen
op moeder aarde neer.
En licht en liefde
verscheurden het gordijn van duisternis en haat.

Vanuit het noorden
straalden rechtvaardigheid en saamhorigheid,
vanuit het zuiden
mededogen en genegenheid,
vanuit het oosten
wijsheid en waarheid
vanuit het westen
kracht en glorie.

De wijnstok van de levende wet
werd opnieuw in de tuin der mensen geplant
tot geluk en vrede van alle schepselen.

En de vermoeide kusten van de gekwelde aarde
werden overspoeld door golven van vreugde.
In de akkers van lijden en verdriet
werden voren van liefde getrokken
om het zaad van waarheid te ontvangen
en duizendvoudig tot bloei te brengen.

En het goddelijke vuur werd in de harten
van alle mensen ontstoken,
werd tot een vlammenzee van liefde en geluk.

De kinderen van de aarde
namens afscheid van hun wapenen,
herstelden wouden en bossen,
zuiverden lucht en water,
genazen de aarde van haar pijn.

De grote vrede spreidde haar handen
vol barhartigheid uit
over de gehele aarde,
vaagde met èèn vinger het hele verleden weg
en schreef met tedere woorden van liefde:
vrede.......vrede.....vrede.........


Hier lieve mensen gaan wij voor, ieder op zijn eigen manierKrant&nieuws berichten
 

Bron: Stentor 1-4-2011

Nieuwe frequentie voor mens en dier.Hoe schadelijk is straling van gsm-masten en hoogspanningsmasten precies?
Liesbeth Bleeker en Marianne Cardinaal uit Blankenham doen een boekje open.Bron uit het blad: Dier in Overijssel November 2011


Liesbeth vecht tegen straling

'Waarom laat je je kind met een iPad spelen?'

30 JUN 2014

Britse wetenschappers gaan onderzoeken wat de invloed van straling van draadloze apparatuur op kinderen is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit onderzoek de ’hoogste prioriteit’. Liesbeth Bleeker (60) waarschuwt al járen en járen voor de schade die bijvoorbeeld mobiele telefoons en tablets zouden veroorzaken. Ze heeft er zelfs haar werk van gemaakt om mensen én dieren van deze straling te bevrijden.

Een voorzichtig bedenkelijke blik als de iPad bij de start van het interview tevoorschijn wordt gehaald. De bezorgdheid neemt toe als de verslaggeefster zich laat ontvallen dat haar mobiel ’s nachts fungeert als wekker, er gekookt wordt op een inductieplaat en dat ze hardloopt met een mini-iPod in de sport-bh… Vragen om moeilijkheden, volgens Bleeker, die op het terrein van straling kwam toen haar baby maar bleef huilen.

„Ik was zo wanhopig dat ik akkoord ging toen iemand met een wichelroede door mijn huis wilde lopen. Die man zei: dat je al acht jaar hebt kunnen slapen op deze rampplek! Onze bedden bleken precies op een kruising van aardstralen te staan. Ik heb het wiegje verplaatst en dezelfde nacht huilde hij een stuk minder. Daarna ben ik me in onzichtbare ziekmakers gaan verdiepen.’’

Prikkeling zenuwstelsel

Nu heeft Bleeker, met een compagnon, een bedrijf dat ingehuurd wordt door particulieren en ondernemingen. „Op boerderijen, in klaslokalen en zelfs in een sportschool kijk ik hoe we de elektromagnetische velden kunnen aanpakken.’’ Alles is straling en trilling, doceert ze. „Elke ademhaling. Maar al deze extreme frequenties zijn niet natuur eigen voor ons lichaam. En wie daar gevoelig voor is, kan behoorlijk ziek raken van straling die steeds je zenuwstelsel prikkelt.’’

In haar huis in een klein dorpje in Overijssel staat een telefoon met een snoer in de muur. „Ik heb ook een mobiel, hoor”, lacht ze. „Ik zie wel in dat dat soms hartstikke handig is. Alleen stop ik hem na gebruik direct weg in mijn tas. Het is geen toeval dat zoveel mannen last van hun prostaat hebben, als hun mobieltje steeds in hun broekzak zit. Draag je mobiel ook niet in de binnenkant van je jasje, dat geeft hartritmestoornissen. Maar ik wil niemand bang maken, alleen adviseren om je gezonde verstand te gebruiken.”

Ze begrijpt niet dat ouders hun kleine kinderen ongelimiteerd op een iPad laten spelen. „Maar ik zeg er alleen wat van als me om advies wordt gevraagd. Inmiddels heb ik wel al van veel moeders teruggehoord dat ze hun kind weer gelukkig hebben zien worden.”


                

 

7 Tips hoe je zelf minder last van straling kan hebben.

1  Dect telefoon vervangen door een telefoon aan een snoer.

2  Draadloze babyfoon vervangen, door een babyfoon aan een snoer.

3 Mobile telefoon zo min mogelijk bij je te dragen.

4 Mobile telefoon niet op de slaapkamer en zeker niet als wekker.

5 Magnetron de stekker eruit

   Combimagnetron de zekering van de magnetron eruit halen.

6  IPad met namen voor kleine kinderen zo min mogelijk.

7  Zet in de nacht alle Wifi uit.

Probeer deze 7 tips en kijk of het rust geeft.

Helaas is ons duidelijk geworden, dat dit alles niet voldoende is.

Onze producten blijken hiermee veel rust te geven.

O.A. de Schumann Generator en de Happiness Harmonizer, zorgt weer voor rust en balans in je huis

 

Straling

 

" Wat doet het, zowel positief als negatief."

 

Inmiddels is haast iedereen ervan overtuigd dat elektromagnetische straling van aardstralen, dectelefoons, wifi, zendmasten, waterbedden, hoogspanningskabels en verder alles wat draadloos is weleens heel belastend zou kunnen zijn voor mens, dier en plant. Vergeet niet dat het dag en nacht ons zenuwstelsel prikkelt. Vele mensen en dieren zijn er overgevoelig door geraakt. Dit vertaald zich om te beginnen in heel veel onrust en slecht slapen. Zelf heb ik het jaren met speciale meetapparatuur gemeten om vast te stellen wat er aan de hand was. Daar ben ik mee gestopt doordat de angst die al die zoem- en piepgeluiden, veroorzaakt door de meetapparatuur, nog meer stress gaf, men durfde dan haast niet meer te leven in de huizen!

Wat ons bedrijf, Violet Ocean, heeft ontwikkeld zijn speciale wave energy producten. Voor velen klinkt dit misschien zweverig of te gemakkelijk maar wat het doet in de praktijk is de energie van linksdraaiend negatief naar rechtsdraaiend positief laten gaan. Wij leggen het vaak simpel uit, mensen kunnen vaak niet tegen yoghurt ( linksdraaiend) maar wel tegen biogarde (rechts-draaiend) en toch is het product hetzelfde.Zo ook is dat met onze bijzondere buizen, inmiddels maken vele mensen hier gebruik van. De buizen zijn er ook voor dieren zoals koeien en paarden,te gebruiken in de stallen. Zeker paarden zijn heel gevoelig voor straling.Wij zijn heel gelukkig met deze resultaten.

Verder zetten wij ook nog een Schumann generator in, dit is de aarde frequentie. Zie artikelen en filmpje.Hier diverse onderzoeken en voorbeelden.

De volgende lijst met mogelijk door elektromagnetische velden veroorzaakte ziekten is voor een belangrijk deel gebaseerd op een studie van Manfred Fritsch, initiatiefnemer van de Arbeitskreis zur Fördering des giftfreien und gesunden Wohnens en oprichter van het Institut für baubiologische Anwendungen te Fellback Duitsland.

De lijst in alfabetische volgorde opgesteld:

 

• algemeen onbehaaglijkheidsgevoel                     • miskramen

 

• allergieën, waaronder hooikoorts                          • misvormingen bij foetus

 

• depressiviteit                                                              • nervositeit

 

• eczeem                                                                        • prikkelbaarheid

 

• hoofdpijnen                                                                 • reuma

 

• kanker                                                                          • slaapstoornissen

 

• leukemie                                                                      • stoornissen van hart en bloedsomloop

 

• maag- en darmklachten                                            • vermoeidheid

Alhoewel er al vanaf 1969 voor de gevaren samenhangend met elektriciteit en zenders is gewaarschuwd, is de schadelijkheid van allerlei bronnen die met elektriciteit en zenders te maken hebben min of meer bij toeval in 1979 wetenschappelijk ontdekt. Zie het onderzoek van Wertheimer en Leeper. Door de belanghebbende industrie is lang tegengehouden dat er goed wetenschappelijk onderzoek naar de ontdekte fenomenen werd gedaan. Toch is er veel materiaal beschikbaar gekomen. De laatste jaren spitst het onderzoek zich voornamelijk toe op de potentiële schadelijkheid van GSM en UMTS- zenders. Hier komt steeds meer en verontrustender materiaal over beschikbaar.

 

Een overbruggingswetenschap

De wetenschap die we geobiologie noemen, is ontstaan om de afstand te overbruggen tussen het antieke weten met zijn – vaak verloren of vergeten – intuïtieve kennis en de jongste wetenschappelijke onderzoeken. Aan de ene kant bestudeert ze de verschijnselen waarover de wetenschap eeuwenlang aarzelend gezwegen heeft; aan de andere kant maakt ze daar gebruik van.Het enige waarover gediscussieerd zou kunnen worden is wellicht haar naam. Men heeft haar ‘geneeskunde van het habitat’ genoemd vanwege het belang dat ze hecht aan de woning, de bouwmaterialen, een goede of slechte (gezonde of ongezonde) ligging, maar ook omdat ze daarnaast onder andere aangeeft waarom ons thuis oorzaak kan zijn van het grootste gedeelte van onze kwalen en leert ons hoe wij die kunnen verhelpen. Misschien zouden we, als we ons huis enkele meters naar rechts of naar links hadden gebouwd, de schadelijke aardstralen vermeden hebben die er nu dwars doorheen loopt. Of we zouden hier nooit zijn komen wonen als we gelet hadden op de hoogspanningskabel die nu op twintig meter van ons raam loopt en die zenuwstoornissen kan veroorzaken. En er kunnen trouwens in onze woningen eindeloos veel fouten gemaakt worden, als gevolg van economische en speculatieve belangen van de bouwers, door hun gebrek aan kennis, of door onze eigen onwetendheid. Fouten die we later duur moeten betalen, want de prijs is de aantasting van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De geobiologie dankt haar naam aan het feit dat ze aanvankelijk het accent legde op de studie van de samenhang tussen de levende wezens – in het bijzonder de mens – en de energieën die de aarde uitstraalt. Maar de onderzoekers ontdekten al snel dat onze gezondheid niet alleen verstoord en beïnvloed wordt door natuurlijke stralingen afkomstig van de aarde, maar ook door een lange reeks factoren die zich beetje bij beetje ontpoppen als echte vijanden voor de volksgezondheid: kunstmatige elektrische vervuiling, synthetische vezels, bepaalde bouwmaterialen, radioactieve elementen, enzovoort. Hierdoor is de geobiologie langzaam maar zeker een steeds complexer wetenschap geworden en zelfs de term kosmogeobiologie, waarmee ze ook wel wordt aangeduid als we spreken over de studie van kosmische krachten en stralingen.Wij zullen niet beweren dat dit in honderd procent van de gevallen zo is, want zoals we zullen zien zijn er mensen die deze energieën goed kunnen verdragen. Maar in het algemeen zijn de gevolgen van een langdurig verblijf op de gestoorde plekken,die beschreven zullen worden, dramatisch. En daar het vaak gaat om iets dat zo buitengewoon gemakkelijk te vermijden is als men eenmaal van de risico’s op de hoogte is, zou het dom zijn de negatieve effecten ervan te ondervinden door louter onwetendheid.

De natuur geobserveerd

 

Vinden we in andere, eenvoudigere culturen een reeks gebruiken die het mogelijk maken de voordelen van gezonde plaatsen te benutten en de schadelijke of geopathogene plaatsen te vermijden. Vele van die gebruiken vloeien voort uit observatie van enkele natuurverschijnselen en dan met name de reacties van dieren die in het wild of in semi-gevangenschap leven.Sommige nomadenstammen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld, zetten ’s avonds hun kamp op op de plaats waar hun honden gaan liggen om te slapen. Ze weten dat de dieren heel gevoelig zijn voor de aardstralen en dat ze de beste plekjes zoeken. Op zo’n eenvoudige manier verzekeren de nomaden zich van een verkwikkende nachtrust na de vermoeiende reisdag.Het is bekend dat de Romeinen, nadat ze de ligging hadden gekozen voor de stad die ze wilden stichten, de omtrek daarvan markeerden en hun kudde schapen gedurende een jaar binnen dat gebied lieten grazen. Later, als ze hun dieren slachtten, bestudeerden ze de ingewanden en dan vooral de lever: als deze er gezond uitzag, werd de stad gebouwd op de gekozen plaats; als hij ongezond of vervormd was, werd een andere plek gezocht.Maar het meest verwonderlijke is misschien wel dat gevoel dat mensen helemaal verloren hebben: dat instinct waarmee wij aan het gedrag van sommige dieren kunnen zien dat er catastrofes naderen, zoals bijvoorbeeld aardbevingen. Dit kwam zo vaak voor dat de feiten verpletterend zijn. Ratten, wezels en andere knaagdieren verlieten als bezeten de Griekse stad Helicea voordat deze verwoest werd. In 1835 verschenen enorme zwermen zeevogels, die maar bleven krijsen boven de Chileense stad Conceptión, alsof ze haar wilden waarschuwen voor de geweldige ramp die de stad weldra zou vernielen. En dan nog het onophoudelijk gehuil van de honden, dat vooraf ging aan de aardbeving van San Francisco in 1906.Onze voorouders wisten deze aanwijzingen te observeren en van de natuur te leren. Helaas vervreemden wij steeds meer van de natuur…en dat komt ons duur te staan.

 

Veestallen en boerderijen

 

In het begin van het verhaal zagen we hoe de dieren in het wild of in semi-gevangenschap leven, de gezonde zones kunnen onderscheiden van de pathogene of agressieve zones en hoe hun gevoel door de lange evolutie van de soorten heen,alert en ontvankelijk is gebleven voor de zwakke veranderingen van de kosmische en aardse energieën. Elk dier neemt de stralingen van de grond, de ionisatie, de hoge of lage luchtdruk en de elektromagnetische energieën op verschillende manieren waar. De dieren hebben mettertijd en uit ervaring geleerd deze te interpreteren als positieve of negatieve signalen. Aan dit alles moeten we toevoegen dat deze informatie genetisch van generatie op generatie overgaat: de ervaring van sommige dieren dient hun afstammelingen.Het probleem duikt op als de mens dieren die vroeger in volledige vrijheid leefden en van de ene naar de andere plaats trokken, op zoek naar weiden, water en strategische zones waarop ze zouden kunnen overleven en zich verdedigen tegen hun natuurlijke vijanden, als huisdieren gaan houden.Waren de dieren vroeger in staat zich te beschermen tegen de natuurrampen doordat ze de veranderingen van de aardse energieën die vooraf gaan aan catastrofes konden waarnemen, nu zijn ze als huisdier, verplicht opgesloten te zitten of lange tijd te grazen op ongunstige en agressieve zones.Uit ervaring weten we dat bij paarden, schapen, koeien en varkens – allemaal dieren die heel gevoelig zijn voor de tellurische energieën – bijzondere symptomen waargenomen worden als ze voortdurend blootgesteld worden aan deze energieën, zonder dat ze eraan kunnen ontvluchten. Staat u ons toe drie veelzeggende gevallen uiteen te zetten.

 

Een melkerij in Vinarós

 

Nadat het vee is overgebracht naar de nieuwe stal, die een metalen geraamte en een golfplaten dak heeft en op 20 meter van een hoogspanningskabel staat, geven de koeien opeens minder melk. Kort daarna sterven de dieren achter elkaar (acute longontsteking), zonder dat de behandelingen van de dierenarts effect sorteren. Het probleem kon gedeeltelijk opgelost worden door het metalen geraamte en het dak te aarden.Laten we onthouden dat de koeien die vrij grazen in de weilanden, niet lange tijd op een zelfde plek blijven staan en dat ze, als ze dit wel doen, de plaats goed uitkiezen.

 

Het geval van de dode dekstier

 

Tot groot verdriet van een bevriende veehouder werd zijn magnifieke dekstier, die zeker een fortuin waard was, op onverklaarbare wijze ziek. Na enig e complicaties en een flinke longontsteking stierf het dier, ondanks de flinke dosis antibiotica die hem werden toegediend. Daar het probleem een gevolg kon zijn van de verblijfplaats van de dekstier, onderzocht ik die plaats en het verbaasde mij niets negatiefs te ontdekken. Nadat ik enkele dingen had nagegaan, wees de veehouder mij erop dat het dier gewoonlijk op een andere plek van de stal stond. Bij onderzoek zagen we dat deze plek samenviel met een zone die ik als geopathogeen geïdentificeerd had, want deze lag loodrecht op een sterke ondergrondse waterader die op 100 meter diepte liep. Dit verraste mijn vriend niet, want toen hij jaren geleden de aanwijzingen van een wichelroedeloper opvolgde, had hij op zo’n 20 meter afstand een put gegraven die hem nu van bevloeiingswater voorzag. Toe hij over de feiten nadacht, klaarde zijn hele gezicht op: ‘Nu begrijp ik het! – riep hij uit. De koeien die ik op die zone houd zij altijd magerder dan de anderen en dat terwijl ze veel meer eten. Ze laten nooit iets staan van het voer dat we ze geven, terwijl de anderen altijd teveel hebben. En met het blote oog zagen we een aantal dieren die treuriger leken en een kleurloze vacht hadden in vergelijking met de anderen, die er gezond uitzagen.Dit komt overeen met de onderzoeken die verricht werden in varkenshouderijen in Duitsland, waar men na onderzoek van meer dan 60.000 varkens constateerde dat de varkens die verbleven op ongezonde zones tot 70% meer voedsel aten en even dik werden als de anderen. Gelijksoortige onderzoeken die verricht werden met koeien, wezen uit dat de koeien die op gestoorde zones verbleven, minder melk gaven dan hun soortgenoten, ofschoon ze hetzelfde voedsel kregen. Zij werden eerder ziek en miskramen kwamen vaker voor.

 

Het zieke veulen

 

Paarden zijn zelfs nog gevoeliger dan andere dieren. Een goede vriend kocht een jong veulen en als onderdak voor het dier bouwde hij een stal achter het huis. Hij had echter de pech dat daar een rioolput lag en dat een kleine waterstroom kruiselings onder de op zich al ongezonde plaats doorliep. Enkele maanden daarna begon het veulen, dat daar vol levenskracht was aangekomen, weg te kwijnen; het hoestte vreemd en de dierenarts constateerde verstopping van de bronchiën. Geen enkele behandeling sorteerde effect en uiteindelijk moest mijn vriend het dier terugbrengen naar de vorige eigenaar zodat het niet zou sterven.

 

Huisdieren

 

Een hond en een kat in huis is als een tellurische indicator.Wij zijn niet zo gevoelig voor de geopathogene energieën als de hond en kunnen hem dan ook gebruiken om de gezonde plaatsen te bepalen: zijn favoriete plekjes van het huis zullen voor ons het meest geschikt zijn om er langere tijd op te verblijven en ook om er ons bed te plaatsen. Het andere uiterste is de kat, een raadselachtig en subtiel dier dat zich laadt op punten waar de energieën die voor ons schadelijk zijn, gebundeld worden. Zo zal zij ons, als zij vrije toegang heeft tot heel het huis, aangeven welke plaatsen wij moeten vermijden: dit zullen de plaatsen zijn waar zij de meeste tijd doorbrengt.Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals de warme plekjes naast de kachel en zelfs gevoelsfactoren spelen een rol, zoals de relatie met de baas en de leden van het gezin. Er zijn zelfs honden en katten die vreedzaam bij elkaar slapen; maar dit ontzenuwt het bovenstaande niet.De kat is een dier dat erg op zijn vrijheid is gesteld, een dier dat zelf zijn geschikte plaats kiest. Met een hond begaan we gewoonlijk de fout hem vast te leggen of op te sluiten op een plaats die ongezond voor hem is, waardoor hij in korte tijd kan wegkwijnen; hij heeft geen eetlust meer, huilt ’s nachts en wordt snel ziek.

 

Leren gevoelig te zijn

 

In het begin is het moeilijk, gevoelig te worden voor enkele subtiele energieën die voor velen onbekend en volstrekt niet duidelijk zijn.Het probleem is misschien dat ons lichaam te veel indrukken te verwerken krijgt die van buitenaf komen – lawaai, haast, zorgen,,,-, waardoor wij niet ontspannen en alert zijn.Met een beetje geduld en aandacht kunnen we echter gevoeliger worden voor energieën en stralingen die altijd onopgemerkt aan ons voorbij zijn gegaan.Misschien hebben we weleens iets speciaals gevoeld, zoals rillingen, kou, vreemde transpiratie en zelfs angst als we een plaats of huis binnen gingen, maar hebben we er wellicht geen aandacht aan geschonken, omdat het niet belangrijk leek of omdat we er een futiele verklaring voor konden geven. Sommige van deze symptomen worden vaak waargenomen bij personen die zich in de buurt bevinden van agressieve tellurische stralingen en sommige naar water zoekende wichelroedelopers worden ze gewaar als ze over de ondergrondse waterader lopen.Als we ons ontspannen en bereid zijn alle vooroordelen aan de kant te zetten, waardoor we openstaan voor elk van de gevoelens buiten of binnen ons lichaam, zullen we rustig door ons huis of over een vrij veld kunnen lopen met al ons gevoel alert. Als we opletten, zullen we ontdekken dat de gevoelens op elke plek, in elke hoek, met onderlinge afstanden tussen de plaatsen van zelfs slechts een meter, anders zijn: we zullen warmere plaatsen aantreffen en andere die we koud vinden; plaatsen die ons benauwen en die we misschien instinctief vaak gemeden hebben.

Carlo Castenada beschrijft in zijn boek De lessen van Don Juan hoe hij na enkele proeven dit advies krijgt: ‘En zoek nu je plaats…’.Het is gemakkelijker te doen dan uit te leggen. Daarom raad ik u aan het te proberen. Het lukt niet altijd meteen, want we zijn niet erg gevoelig. Maar het is echt de moeite waard het uit te proberen en door te zetten totdat het lukt. Daarna zal men snel vorderingen maken.Kleine kinderen zijn veel gevoeliger dan wij en ze huilen ( of bleren) ’s nachts dan ook vaak als hun wieg verkeerd staat. Proeven die werden genomen met jonge kinderen, die warm gekleed zijn en die men laat slapen op een grote matras, hebben aangetoond dat ze anders gaan liggen en uiteindelijk altijd op de gezondste plaats slapen. U zult begrijpen dat het een enorme vergissing is kinderen vast te binden aan hun wieg zodat ze ’s nachts niet anders gaan liggen…Gezond wonen is een eerste vereiste om een fysiek en emotioneel evenwicht te genieten. We zijn heel erg afhankelijk van de omstandigheden en het is niet altijd gemakkelijk een plaats te vinden die geschikt is om te leven; dat klopt. Laten we echter niet vergeten dat een deel van ons geluk ervan afhangt. Als we gezond wonen, zullen we ons ongemak, problemen en veel geld voor artsen en medicijnen besparen.

Tot slot

 

Daarom is het zo fijn als u gebruik kunt maken van de wave energy producten en bioresonantie apparaten van Violet Ocean.Dit geeft de rust waar u zo naar verlangd. Uw huis, kantoor, boerderij enz. wordt weer een plek waar het fijn is om te verblijven.

 

Boeken:

Bron: Maria Buena – Stoorvelden in onze woning.

Dr. Ir. Michiel Haas – Electrostress en gezondheid, invloed van elektriciteit en zenders.

 

  
Geen producten
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.